hétfő, március 18, 2019
Text Size
Civil pálya Cikkek Fogyasztóvédelmi vitás ügy esetén hatékony megoldás a békéltető testület!

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek tevékeny szerepet vállalnak a hazai fogyasztóvédelemben, ezért itt a szervezetek által megjelentetett híreket olvashatják.

Immár több mint két éve, hogy a vállalkozásoknak együtt kell működniük a békéltető testületekkel, ennek köszönhetően a fogyasztóvédelmi vitás ügyek megoldódnak, egyre több egyezség születik. Az érintett cég ugyanis nem utasíthatja vissza a testület eljárását, ha pedig mégis megsértené az együttműködési kötelezettségét, úgy erről értesítik a fogyasztóvédelmi hatóságot, amely fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

A békéltető testületek legfontosabb feladata a fogyasztó és vállalkozás közötti vitás ügyek megoldása, elsősorban egyezség létrehozatala útján, de ennek hiányában is eldöntik az ügyet, mindezt ingyenes és gyors eljárás keretében. A békéltető testületek országszerte elérhetőek: minden megyében és a fővárosban is működnek, a kereskedelmi és iparkamarák mellett.

Eljárásukat írásban lehet kezdeményezni, és már az interneten is be lehet adni a kérelmet, elérhetőségeik a www.bekeltetes.hu honlapon találhatóak meg. A testület előtti személyes meghallgatáson történik meg a vitás felek álláspontjainak közelítése, amelyben az eljáró tanács van a fogyasztó és vállalkozás segítségére. A tapasztalatok szerint sokkalta nagyobb arányban van mód az egyezség elérésére azóta, hogy a vállalkozásoknak jelen kell lenniük személyesen is a meghallgatásokon, hiszen immár van kivel egyezkednie személyesen is a fogyasztónak.

Az együttműködési kötelezettség keretében először is a cégnek már előzetesen is nyilatkoznia kell a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról írásban, ezt meg kell küldeni a békéltető testület eljáró tanács számára. Egyúttal, a későbbi személyes meghallgatáson olyan személy részvételét kell biztosítani, akit felhatalmaztak arra, hogy egyezséget kössön a fogyasztóval. Fontos, hogy amennyiben a vállalkozásnak a székhelye, telephelye, fióktelepe nem a békéltető testület szerinti megyében (vagy a fővárosi testület esetében a fővárosban) van bejegyezve, úgy az együttműködési kötelezettség a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Amennyiben a cég bármelyik fenti kötelezettségét megsérti, úgy a békéltető testület értesíti erről az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot, amely pedig kötelező fogyasztóvédelmi bírságot szab ki, amelytől még a kis- és középvállalkozások esetében sem lehet eltekinteni.

A fentiek eredményeként a fogyasztók minden eddiginél hatékonyabb eljárást vehetnek igénybe annak érdekében, hogy megoldást találjanak a vállalkozásokkal fennálló fogyasztóvédelmi vitás ügyük megoldására.

Meg kell jegyezni azt is, hogy a testületek annál is inkább elérhetőek a fogyasztók számára, hogy a kérelem már online módon is könnyűszerrel benyújtható, ami igazodik a XXI. századi elvárásokhoz és az internet térnyeréséhez.

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.