kedd, október 15, 2019
Text Size
Jog Cikkek Mire jó a Vásárlók Könyve és a mi a szerepe a fogyasztói panasztételkor?

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

Nem egyszer előfordul, hogy a fogyasztónak valamilyen kifogása támad az üzletben a kereskedővel, de utóbbi megsérti a kötelezettségét és azzal egyáltalán nem foglalkozik. Mit tehet ilyenkor a fogyasztó? Nagyon is sok mindent, hiszen épp erre az esetre (is) szolgál a Vásárlók Könyve, amibe bármikor beírhatja a vásárló a kifogását! Ez ilyenkor írásos, harminc napon megválaszolandó panasznak számít!


Kivel ne fordult volna elő, hogy valamilyen fogyasztóvédelmi problémája volt az üzletben, például az árak tévesen voltak kiírva, az árcímkékhez rendelt termékek fel voltak cserélve, vagy épp más kifogás támadt. Mikor azonban ezt jelezték a kereskedőnek, akkor az csak mondott valamit, amit – bár morogva, de – tudomásul vettünk. És persze nem is vittük tovább az ügyet.

 

Az ilyen és ehhez hasonló esetekben, hogy ha nem vagyunk elégedettek a kapott válasszal, a kereskedőnek kötelessége felvenni egy jegyzőkönyvet a fogyasztó panaszáról, és arról egy másolati példányt át is szükséges adni ilyenkor a vásárlónak! Mit tehetünk viszont, ha a kereskedő ezt nem teszi meg? Hiszen a fogyasztó nem írhatja meg a jegyzőkönyvet saját magának, mert ez az eladó kötelessége.

 

Többek között erre szolgál a Vásárlók Könyve. Ugyanis, abba a fogyasztók bejegyezhetik korlátlanul bármilyen, az üzlet működésével, vagy épp az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat, de akár a javaslataikat is! Törvény tiltja és akár fogyasztóvédelmi bírságra adhat alapot, ha a fogyasztót az előbb említett jogának gyakorlásában megakadályozzák vagy befolyásolják. Ilyen befolyásolásnak vagy akár megakadályozásnak számíthat akár az is, ha szóban azt mondja az eladó, náluk nincs is Vásárlók Könyve vagy pedig írjon be nyugodtan, annak úgysem lesz foganatja. Ugyanis ez sem igaz.

 

Ha a fogyasztó beír a Vásárlók Könyvébe, akkor az abba bejegyzett panaszt kötelessége a kereskedőnek megválaszolni harminc napon belül, méghozzá érdemben, a fogyasztó minden egyes felvetésére reagálva! Ennek megsértése ismét fogyasztóvédelmi hatósági eljárást von maga után (ha bejelentik).

 

Végül az is fontos, hogy a Vásárlók Könyvét az üzletekben jól látható és a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető helyen kell elhelyezni. A fogyasztóvédelmi hatóság határozatai egyértelműek: megsérti ezt az előírást az a kereskedő, aki például a pult mögött, a fogyasztók elől elzárt helyen tartja a Vásárlók Könyvét vagy épp ki sem teszi jól látható helyre. Vagy mint ahogy azt szokták: a fogyasztók számára elérhetetlen magasságban kitéve, és egy olyan szegre felakasztva, ahonnan az leszedhetetlen. Egyszóval, úgy kell kihelyezni a Vásárlók Könyvét, hogy a fogyasztó azt bármikor, szabad akaratából, minden egyéb nehézség és az eladó közreműködése nélkül elérje és be is tudjon írni.

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.