kedd, október 15, 2019
Text Size
Jog Cikkek Elromlott a régi gázkazán vagy karóra? Húszezer forint felett kötelező jótállás van a javításra!

Ebben a rovatban hasznos jogi tanácsokkal, hírekkel valamint jogszabályfigyelővel segítjük az olvasókat a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében.

Bárkivel előfordulhat, hogy a háza körül valamilyen, már régebbi, mindennapi használatú fogyasztási cikk elromlik, legyen szó akár egy gázkazánról, hűtőgépről vagy épp egy korábban vásárolt, régi karóráról. Ha ezek elromlanak, és a fogyasztó megrendeli a fizetős javításukat egy vállalkozástól, akkor fontos tudni, hogy az elvégzett munkára hat hónapos kötelező jótállás vonatkozik, amennyiben az ellenérték húszezer forint felett volt!


Rögtön meg kell jegyezni a fentiekkel kapcsolatosan, hogy a húszezer forint feletti ellenértéket az általános forgalmi adóval, és az anyagköltséggel együtt kell számolni! Ez esetben pedig egy sor, különböző típusú, javító-karbantartó szolgáltatásra vonatkozik a fent említett kötelező, hat hónapos jótállás. Ezt a jótállást mindig az a fogyasztó érvényesítheti, aki éppen a dolog tulajdonosa (tehát nem például csak bérli az adott dolgot).

Ide tartoznak a fentiek szerint a húszezer forintot meghaladó ellenértékben elvégzett lakáskarbantartási és -javítási szolgáltatások, a háztartási gépek és készülékek javítása, a barkács- és kerti szerszámok javítása, a személygépkocsik és motorkerékpárok karbantartása és javítása, a számítógépek, okostelefonok, fényképezőgépek javítása, de a hangszerek és az órák javítása is.

 

A hat hónapos jótállás ilyenkor mindig akkor kezdődik el, miután az adott javító-karbantartó szolgáltatást elvégezték, és a fogyasztó részére ezt követően átadták a dolgot. Az időtartamot tehát a visszaadástól kell számítani, amennyiben pedig az érintett termék a vállalkozás általi üzembe helyezést is igényelt, akkor pedig az üzembe helyezés napjától kell számítani.

Emellett a szolgáltatást elvégző vállalkozásnak kötelessége egy jótállási jegyet kiállítani, és átadni a fogyasztónak. Ezt a jótállási jegyet a szolgáltatás díjának átvételekor vagy pedig az érintett dolognak a fogyasztó részére történő átadásakor kell odaadni.

Olyan, kötelező dolgokat kell például ezen feltüntetni, mint a szolgáltatást elvégző vállalkozás neve és címe, a szolgáltatás megnevezése (és a felhasznált alkatrészek, anyagok), a szolgáltatás díja, a fogyasztót megillető jótállási jogok és azok feltételei. Amennyiben a javító-karbantartó szolgáltatás a természetéből fakadóan együtt jár az érintett dolog fogyasztó számára történő visszaadásával (mert a helyszínen nem lehetett kijavítani), úgy ennek az időpontját is fel kell tüntetni. Sőt amennyiben személygépkocsit vagy motorkerékpárt javítottak, akkor a kilométeróra állását is fel kell tüntetni.

 

A jótállásból fakadó jogok ilyenkor az átadott jótállási jeggyel érvényesíthetőek, de ha esetleg nem adták át azt a fogyasztónak, úgy az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (számla-nyugta) ugyanúgy érvényesíthető itt is a hat hónapos kötelező jótállás.

 

Amennyiben az elvégzett, fizetős javítást követően az érintett termék újra meghibásodik, akkor a kötelező jótállás alapján a vállalkozás köteles újra elvégezni a javítást, méghozzá ingyen! Ez alól csak akkor mentesül, amennyiben bizonyítja, hogy a hiba oka csak a megrendelt, fizetős javítás elvégzését követően keletkezett.

 

Amennyiben pedig a javító-karbantartó szolgáltatás elvégzését követően az érintett dolog vagy termék újra meghibásodik, és a fogyasztó a munka újbóli, ingyenes elvégzése iránt jótállási igényét érvényesít, úgy a kereskedőt további kötelezettségek is terhelik!

 

A jótállási igényről ugyanis jegyzőkönyvet kell felvennie, amelyben rögzítenie kell a vállalkozásnak többek között a fogyasztó nevét és címét, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, az elvégzett szolgáltatás megnevezését és díját, a hibabejelentés időpontját és magát a hiba leírását is. Szükséges feltüntetni emellett azt, hogyan kívánja rendezni a vállalkozás a fogyasztó jótállási igényét, ha pedig azt elutasítja, meg kell adni annak indokát is. Indokolni kell emellett ugyanúgy azt is, ha a fogyasztó által jelzett igénytől eltérő módon kívánja a vállalkozás rendezni az ügyet.

 

Előfordulhat, hogy esetleg a vállalkozás rögtön nem tud nyilatkozni arról, teljesíti-e a fogyasztó igényét: ez esetben álláspontjáról legkésőbb öt munkanapon belül, méghozzá igazolható módon kell értesíteni a fogyasztót!

 

Miután a jegyzőkönyvet a vállalkozás felvette, annak egy másolatát át kell adni a fogyasztó részére.

 

Tartsák észben a fogyasztók itt azt is, hogy a szóban forgó, kijavítást végző szakembernek a javítás, vagy épp a szükségessé vált egyéb munka elvégzésének határideje megállapításakor figyelembe kell venni a fogyasztó érdekeit is, tehát azt nem húzhatja-halaszthatja sokáig. A vállalt javítási határidőről pedig egyébként már a bejelentéskor vagy legkésőbb akkor tájékoztatni kell a fogyasztót, amikor közlik azt is, hogy teljesítik-e az igényt!

 

Amennyiben az érintett dolgot átveszik kijavításra, úgy azt elismervény ellenében lehet megtenni, amelyen fel kell tüntetni többek között a fogyasztó nevét és címét, a dolog azonosításához szükséges adatokat, a dolog átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó átveheti a kijavított dolgot. Szintén lényeges, hogy ha esetleg szükséges az ismét kijavítandó dolog el- vagy visszaszállítása, akkor erről a vállalkozásnak kötelessége gondoskodnia (ez alól kivétel, ha járműről, vagy ha 10 kg-nál kisebb tömegű és tömegközlekedési járművön szállítható dologról van szó). Érdemes ezzel kapcsolatosan a fogyasztóknak azt is tudni, hogy ha a vállalkozás elmulasztja a szállítást, akkor – a vállalkozás költségére – azt maga a fogyasztó is elvégezheti vagy elvégeztetheti mással.

 

Még egy lényeges előírás, miszerint, ha a vállalkozás teljesíti a jótállási igényt, és ez alapján kijavítja az újra meghibásodott dolgot, akkor a jótállási jegyen, vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetni többek között a hiba okát és a kijavítás módját, és a kijavítási igény bejelentésének és végül a kijavításra átvételnek az időpontját is. Ha pedig helyben kerül sor a kijavításra, akkor a kijavítás megkezdésének időpontját szükséges feltüntetni, illetve gépjármű esetében a kilométeróra állását. Ugyanitt kell szerepeltetni a hiba okát és a kijavítás módját, illetve azt, hogy a fogyasztó mikor kapta vissza a terméket. Ha át sem kellett adni a terméket a vállalkozásnak, mert a helyszínen került sor a kijavításra, akkor feltüntetni a kijavítás befejezésének időpontját kell, illetve gépjármű esetében a kilométeróra állását is.

 

Végül, ha szükségessé vált a jótállás alapján a korábban fizetős javítás újbóli, ingyenes teljesítése, akkor a jótállási jegyen rögzíteni kell, hogy az utóbbi kijavításra pontosan mikor került sor.

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.