kedd, november 12, 2019
Text Size

A Fogyasztók Lapja készítőinek célja, hogy minél tudatosabb fogyasztók lépjenek fel a mindennapok jogügyletei során. Hírek, információk, tesztek, tippek és ötletek minden mennyiségben, melyek a fogyasztókat segítik és egyben védik.

Sokan meglepődnének, ha tudnák, hogy a békéltető testületek Magyarországon már majd húszéves múltra tekintenek vissza. Azóta segítenek a fogyasztóknak és vállalkozásoknak rendezni a közöttük lévő vitás fogyasztóvédelmi ügyeket – mindezt ingyen, gyorsan, hatékonyan, egyszerűen. Ráadásul a vállalkozások már 2015 szeptembere óta nem utasíthatják vissza a testületek eljárását és együtt kell működniük a vita megoldása érdekében!


Korántsem túlzó az a kijelentés, hogy a békéltető testületek Magyarországon a fogyasztók nulladik fokú bíróságaként működnek. Az ingyenes, gyors, egyszerű eljárással könnyen elkerülhető a bírói út, és a vitás ügyek jelentős részében egyezség születik, az ügyeket a testületek megoldják.

 

2015. szeptember 11-én olyan jelentős változás következett be egyúttal, amely nagymértékben elősegítette a testületek munkáját. Ugyanis a vállalkozások kötelesek együttműködni a békéltető testületekkel, és nem utasíthatják vissza az eljárást, abban részt kell venniük, máskülönben fogyasztóvédelmi bírsággal kell szembenézniük.

 

Az együttműködési kötelezettség keretében egyrészt a vállalkozásoknak részt kell venniük a személyes meghallgatásokon, méghozzá olyan személy részvételét szükséges biztosítani, akit egyezségkötésre való jogosultsággal is felruháztak. Másrészt, a kereskedőnek már a meghallgatást megelőzően írásban szükséges megküldenie a testület számára a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontját, és többek között csatolnia is kell az ügyre vonatkozó bizonyítékait. Amennyiben viszont a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, akkor a vállalkozás együttműködési kötelezettsége kizárólag a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

 

A fentieknek köszönhetően a vitával érintett vállalkozások képviselői általában jelen vannak a testületek előtti személyes meghallgatásokon. A fogyasztó tehát azzal találkozik a testület előtt, aki korábban panaszát elutasította és jogosult is arra, hogy ezt az álláspontját felülvizsgálja és egyezséget kössön. Létrejön a vitás felek kommunikációja, a vitás álláspontok közelednek, a felek megértik egymás érveit-ellenérveit, ki mit, miért tett, a fogyasztó miért tett panaszt, és a kereskedő azt miért utasította el.

 

Mindeközben pedig a békéltető testület eljáró tanácsa is segítséget nyújt a feleknek abban, hogy egyezséget érjenek el.

 

Ennek eredménye, hogy a testületek nagy hatékonysággal látják el feladataikat, és segítenek a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak az egyedi, vitás fogyasztóvédelmi ügyek megoldásában.

 

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.

Napi Tipp

1. Mindig kérjük el a blokkot!

Ha később ugyanis a termék meghibásodik és szavatossági-jótállási igényt szeretnék a forgalmazóval szemben érvényesíteni, akkor a vásárlás tényét a blokkal tudjuk igazolni.

MEGNÉZEM

Szavazás

Részt vett-e valaha termékbemutatón?