2017. március 15-e a Fogyasztók Világnapja, amikor is a Consumers International (CI: Fogyasztók Világszervezete) a Bizalomra Épülő Digitális Világ jelentőségére hívja fel a figyelmet. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége, amely a Fogyasztók Világszervezetének teljes jogú tagja, szintén részt vesz a globális méretű kezdeményezésben és óva inti a fogyasztókat többek között személyes adataik kezelését illetően.

Szövetségünk ezúton közrebocsátja azt az anyagot, amely a CI publikálásában jelent meg, és felhívja a figyelmet a fogyasztók személyes adataival összefüggő veszélyekre, különösen az internetezés során, egyúttal a jobb hírközlési szolgáltatásokhoz fűződő igényt fogalmazza meg.

 

A dokumentum magyar fordítása ide kattintva érhető el pdf formátumban, de alább szöveges formában is közrebocsátjuk.

Mit jelent a világos és tudatos választás a fogyasztók számára?

 

A világos és tudatos választás lehetősége akkor biztosított a fogyasztók számára, ha tudják, hogy biztonsággal és hatékonyan képesek használni és igénybe venni a termékeket és szolgáltatásokat. Az alábbi összefoglaló két szempontból mutatja be a világos és átlátható információk követelményét: elsőként a személyes adatokkal való rendelkezési jog és ennek érvényesülése szempontjából, másfelől a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás oldaláról.

Miért jelent problémát a világhálón keresztül elérhető személyes adatok gyűjtése és felhasználása?

 

A rohamosan fejlődő digitális technológia képessé teszi a vállalatokat arra, hogy óriási mennyiségben gyűjtsék, tárolják vagy osszák meg a fogyasztók személyes adatait. Az érthető a legtöbb fogyasztó számára is, hogy adatai azon köréhez, amelyek az egyes ügyletek lebonyolítását szolgálják, szükséges bizonyos mértékű hozzáférést biztosítani, azzal azonban már csak kevesen vannak tisztában, hogy a tartózkodási helyükre, vagy a vásárlási szokásaikra vonatkozó információk gyűjtése mekkora jelentőséggel bírhat az üzleti élet más szegmenseiben.

 

Egy felmérés szerint, az emberek 72%-a nem tudja, hogy milyen információkat gyűjtenek róla a vállalkozások a világhálón keresztül, és csak 31% tudja , hogy milyen jogok illethetik meg az adataik felhasználásának ellenőrzésével összefüggésben. Globálisan az emberek 83%-a ért egyet azzal , hogy új szabályokat kell elfogadni arról, hogy miként hasznosíthatják a kormányok, a vállalatok, valamint más internet felhasználók a fogyasztók adatait.

 

Egyre nagyobb aggodalomra ad okot, hogy mennyi adatot gyűjtenek rólunk, és egyre többet veszítünk a magánszféránkból, illetve, fokozódnak a személyes biztonságunkat érintő kockázatok, és egyéb következmények.

 

Felmérések igazolják, hogy 2016-ban a fogyasztók 57%-a világszerte úgy foglalt állást, hogy jobban tart a magánéletét érintő online veszélyektől ma, mint 2014-ben .

 

Az aggályokkal együtt, a fogyasztók nagy része mindenesetre üdvözölné azokat a kezdeményezéseket, amelyek támogatnák, hogy hatékonyan beleszólhassanak adataik kezelésébe. Mindez akkor lenne biztosított, ha a fogyasztó élhetne ellenőrzési és az adataihoz való hozzáférési jogával. A cél az, hogy megalapozottabban dönthessenek a fogyasztók a róluk szóló adatokról és hogy többet is megtudhassanak saját fogyasztói szokásaikról.  A hatékonyabb ellenőrzés iránti igény jegyében arra is lehetőséget kell biztosítani, hogy a fogyasztók bármikor megváltoztathassák a rájuk vonatkozó helytelen adatokat.

 

Példák a kapcsolódó kezdeményezések köréből

 

Személyiségi jogok és Design

 

Mára több vállalkozás is élen jár olyan gyakorlatok alkalmazásában, amelyek lehetőséget biztosítanak a felhasználóknak arra, hogy adataik bizalmas kezelését ellenőrizzék akár úgy, hogy a termék vagy szolgáltatás eredeti arculatába is beépítik már a személyiségi jogok védelmére vonatkozó utalást az érintett vállalkozások, akár úgy, hogy világos tájékoztatást adnak arra vonatkozóan, hogy a fogyasztók adatait a vállalkozás még miként használja fel, illetve milyen körben él az adathasználat különböző lehetőségeivel:

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  A LEGO, amely például webfelületén különböző játékokkal teremt kapcsolatot gyerekek között, harmadik személyeknek nem biztosít lehetőséget arra, hogy a honlapját látogatókról adatot gyűjtsenek (cookie), és a különböző közösségi hálók fiókjaival sem teremt összeköttetést. Mindezek mellett felhasználóinak azt is javasolja, hogy oldalára már eleve fantázianévvel jelentkezzenek be, nagyobb védelem érdekében.

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  A TOMTOM fitnesz mérőórát gyártó cég olyan rendszert fejlesztett ki, amely 24 órát követően automatikusan törli a személyek adatait, mindemellett közérthető írásbeli tájékoztatást nyújt a személyiségi jogok védelméről és arról is, miként biztosítja, hogy a vállalatnak ne legyen tudomása a terméket használó kilétéről.

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Szingapúrban szigorú jogszabályi előírások garantálják, hogy amennyiben a fogyasztók szükségesnek érzik, lehetőségük legyen a vállalkozástól adataik törlését vagy javítását kérni. A fogyasztó ezen igényének nemteljesítése akár büntetőjogi következménnyel is járhat. A fogyasztók védelmét szolgálja az országban működő ún. „NE HÍVJANAK” nyilvántartás is, amely segítséget nyújt abban, hogy a kéretlen SMS reklámokat könnyű legyen elkerülni.

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Az Egyesült Királyságban működő midata , az Amerikai Egyesült Államokban működő Green Button , valamint a francia Mes Infos  pedig mind olyan platformok, amelyek az adatokhoz való hozzáférés jogát igyekeznek elősegíteni, lehetőséget biztosítva a fogyasztóknak, hogy hozzáférjenek azokhoz az ügyleti adatokhoz, amit a vállalkozások, és más szervezetek az érintett tranzakcióról tárolnak.

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Az adatokhoz való jobb hozzáférést szolgálja még az adatok hordozhatósága („portábilis adatok”) iránti kezdeményezés. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztók és a vállalkozások adataikat könnyedén átvihetik az egyik rendszerből a másikba. Az adatok felhasználására irányuló gazdasági ágazatban a hordozhatóság általában alacsony szolgáltatóváltási költségekkel, így alacsony belépési korlátokkal párosul. Az Európai Unióban elfogadott általános adatvédelmi rendelet alapján az egyének jogosultak lesznek arra, hogy a szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adataikat tagolt, számítógéppel olvasható formátumban megkapják, továbbá arra is mód nyílik, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák. Ezen kívül erősebb jogosítványokat kell, hogy kapjanak a jövőben az információik feletti ellenőrzést illetően.

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Jogszabályok útján kell biztosítani azt is, hogy a fogyasztó megérthesse, hogy a róla gyűjtött adatok miként állnak összefüggésben a vállalkozás fogyasztóra vonatkozó azon döntésével, amely például a számára történő hitelezésre vagy az árazás kialakítására irányul. Az Amerikai Egyesült Államok szabályozásában például találunk olyan rendelkezést, amely úgy igyekszik megelőzni, a hiteligénylési kérelem elutasításával kapcsolatos diszkriminációt, hogy a fogyasztó számára lehetővé teszi annak megismerését, hogy a pénzügyi szolgáltató milyen adatok figyelembevételével mérlegelte a döntését, amikor a hitelkérelem elutasításáról döntött .

 

A fent felsorolt kezdeményezések mindegyike a fogyasztói adatok üzleti célú hasznosításának tisztességes és átlátható módját kívánja előmozdítani. Az Európai Unió adatvédelmi rendelete is kifejezetten a fogyasztói jogokkal összefüggésben írja elő, hogy a vállalkozás felelős azért, miszerint teljes körű felvilágosítást adjon a fogyasztóknak arról, hogyan hasznosítja adataikat, és pontosan milyen adatokra támaszkodik az üzleti döntések kialakításakor.

Milyen további kockázatok és nehézségek merülhetnek fel?

 

Nemcsak az jelent kihívást a fogyasztóknak, hogy bonyolult annak megértése, miszerint hogyan működik az online adathasználat, hanem az is, hogy sok esetben nem rendelkeznek világos, lényegre törő és hiteles információval a digitális termékek és szolgáltatások valamennyi fajtájáról. Utóbbi többféleképpen is problémát okoz. Vannak olyan fogyasztók, akik számára még az sem világos, hogy a szélessávú szolgáltatások költsége és sebessége milyen összefüggésben áll egymással, ez pedig megnehezíti számukra a szolgáltatások ár-érték arányának megítélését, és összehasonlítását olyan termékek esetén, amelyek egyesítik a TV, a mobil és a szélessávú megoldásokat.

Az is előfordul, hogy egyszerűen csak nem tudják, hogy hol és hogyan lehet a szolgáltatót elérni, ha mégsem a kínált minőségben működik a megrendelt szolgáltatás. Gondot okoz az is, hogy jó néhány vállalkozás ún. „csöpögtető árazást” (drip pricing) alkalmaz. E módszer alkalmazásával csak több lépcsőben merülnek fel a fogyasztót terhelő költségek, és a teljes ár csak a fizetési folyamat befejezésével válik ténylegesen megismerhetővé.

Módosítást igényel a vállalkozások azon gyakorlata is, hogy rengeteg információt zsúfolnak hosszú szerződési feltételekbe, és ez megnehezítik a fogyasztók dolgát, és megfosztja őket attól a lehetőségtől, hogy kellő körültekintéssel tanulmányozzák át és ez alapján pedig megértsék a hatalmas mennyiségű információt, amelyet velük a vállalkozások közölni kívánnak.

Egy tanulmány például feltárta, hogy egy átlagembernek 76 teljes napját venné igénybe, ha egy évben minden online megkötött szerződésének általános szerződési feltételeit (ÁSZF) valóban átolvasná.

 

Napjainkra szinte köztudomású, hogy az emberek nagy része nem olvassa el az ügyletet érintő apróbetűs részeket. Ezt igazolta egy globális szinten készített felmérés eredménye is, amely rávilágított, hogy a fogyasztók 63%-a  nyilatkozott úgy, hogy nem szokta elolvasni a részletes jogi feltételeket. Mindezek hátterében azonban nem az emberek hanyagsága, hanem sokkal praktikusabb okok állnak. Erre hívta fel a figyelmet egy a Fehér Házban dolgozó amerikai politikai tanácsadó is, aki szerint:

 

„Az csak valamiféle álomvilág fordul elő, hogy a felhasználók valóban elolvassák és meg is értik a tájékoztatásokat, mielőtt az elfogadásukra utaló gombra kattintanak… hiszen a szolgáltató igazából egy „veszed-vagy-nem-veszed” típusú, kidolgozott feltételrendszert kínál, míg a vásárlónak csupán néhány másodperc áll rendelkezésére a gyakorlatban, hogy az ajánlatot átgondolja.”

 

Mindezek alapján világos, hogy többet kellene tenni a világhálón közölt biztosabb és – különösen az online ügyletek jogi feltételeinél – az érthetőbben megfogalmazott információk érdekében.

 

Első lépésben átláthatóbb termékeket kell kialakítani, különös hangsúlyt helyezve a szerződéses feltételek tisztességes és közérthető megfogalmazására. A fogyasztóknak kínált digitális termékekbe vetett növekvő bizalom is csak akkor várható el, ha az árazás, a működés, a szolgáltatások igénybevételének feltételei, az üzleti modellek közérthetőek, és a fogyasztó biztonsággal érezheti úgy a feltételek áttekintésekor, hogy a közölt információk pontosak és hitelesek.

 

Példák a kapcsolódó kezdeményezések köréből

 

Hollandia

 

Figyelemre méltó a holland „Fogyasztói Szövetség” elnevezésű fogyasztói szervezet kampánya, amely azt kívánta elérni, hogy az internetszolgáltatók mindig a pontos elhelyezkedés megjelölésével tegyék világosan közzé az éppen aktuális sebességre vonatkozó információkat az egyes földrajzi helyeket tartalmazó térképen.

 

Új-Zéland

 

Az itt tevékenykedő legnagyobb fogyasztóvédelmi szervezet „Ditch the ticks” néven futó kampánya egy online repülőtársaság „csöpögtető árazása” ellen lépett fel, ahol a szolgáltatás valós ára csak a végső fizetési lépcsőnél derült ki.

 

Egyesült Királyság

 

Az országban működő mobilszolgáltatók gyakorlata egyre inkább az árak szétválasztása irányába fordul, felismerve, hogy a fogyasztók számára érthetőbbé kell tenni, mik azok a díjak, amiket a készülékek után fizetnek, és milyen díjak terhelik őket külön az előfizetés alapján.

 

A szélessávú hozzáférést biztosító ajánlatoknál igyekeznek a szerződéseket sokkal egyszerűbbé és rövidebbé formálni, miután egy felmérés során arra derült fény, hogy a fogyasztók 81%-a  nem tudta kiszámolni a szolgáltatás otthoni beszerelésére is kiterjedő teljes költséget.

 

A Fogyasztók Világnapja 2017. fő kezdeményezései

 

A Fogyasztók Világszervezete 2017. március 15-én, a Fogyasztók Világnapján arra kívánja felhívni a nemzeti kormányok, illetve a vállalkozások figyelmét, hogy tenni kell az online információk és tranzakciók világos és átlátható volta érdekében.

 

Ha pedig még nincsenek megfelelő nemzeti adatvédelmi intézkedések, akkor azokat meg kell hozni a fogyasztók érdekében.

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  A már létező adatvédelmi politikák végrehajtására biztosítani kell megfelelő eszközöket, illetve meg kell erősíteni például azáltal, hogy

 

1) közérdekű keresetindítási jogot biztosítanak a fogyasztóvédelmi szervezeteknek, amelyek így felléphetnek a fogyasztók érdekeinek képviselete érdekében, ha az adatvédelemmel összefüggő jogok sérülnek,

 

2) az adatok hordozhatóságának kialakítása érdekében további intézkedéseket kell bevezetni, azért, hogy a szolgáltató-váltás esetén a másik szolgáltatóhoz történő belépés, a fogyasztóknak ne járjon aránytalan adminisztratív teherrel,

 

3) biztosítani kell a fogyasztók arra vonatkozó jogát, hogy részletes tájékoztatást kérhessenek arról, miszerint az ügyükben hozott üzleti döntést a vállalkozás a róluk gyűjtött adatok milyen köre alapján hozta meg,

 

4) végül pedig elő kell írni a szolgáltatások arculatába épített személyiségi jogi tájékoztatást.

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Meg kell teremteni emellett az általános szerződési feltételek átláthatóságát, olyan módon, hogy a vállalkozások kötelesek legyenek a szerződési feltételek mindegyikét honlapjaikon feltüntetni, méghozzá standardizált formában, a versenytársak szerződéseivel összehasonlítható módon. Arról is gondoskodni kell, hogy a szerződési feltételek szövege közérthető, könnyed nyelvezetű legyen, és elérhető legyen egy rövidített kivonat is.

 

•Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Biztosítani szükséges az átlátható árak alkalmazását, megkövetelve a szolgáltatóktól, hogy szolgáltatásaik árát ne ajánlatonként, hanem egységenként adják meg, és hagyjanak fel a „csöpögtető árazással”.

 

Ha a fenti információkat a #BetterDigitalWorld hashtag használatával megosztja a Facebook oldalon, tevékenységével Ön is hozzájárul a globális méretű összefogáshoz.

 

További olvasmányok

 

-Globális fogyasztói felmérés a fogyasztók online szolgáltatásokba vetett bizalmának köréből, kitérve az adatokhoz való attitűd kérdésére: https://www.cigionline.org/internet-survey-2016

 

-Rövid összefoglaló az EU új adatvédelmi irányelveiről: http://www.bbc.co.uk/news/technology-36037324