Magyarországon a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek feladata, hogy a fogyasztók és a vállalkozások közötti viták elsősorban egyezség útján kerüljenek megoldásra, ingyen és gyorsan. Ha viszont az adott, egyedi vitás ügy egy bank, biztosító, pénztár vagy épp egy befektetési vállalkozás nyújtotta szolgáltatással kapcsolatos, akkor már a Pénzügyi Békéltető Testülethez kell fordulni!


Számtalan különféle fogyasztóvédelmi vitás üggyel Magyarországon a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek foglalkoznak. Hozzájuk kell fordulni, ha vitatjuk például az áram- vagy gázszolgáltató által küldött számlát, vagy többet számlázott az internet-szolgáltató, amennyi szerintünk jár. Szintén a testületek foglalkoznak azokkal a kérelmekkel, ha például egy rossz utazási élményt szereztünk, de az utazási iroda egyáltalán nem orvosolta a problémánkat.

 

Egy légijárat-törlés, jelentős késés, az emiatti kártalanítás elutasítása, a vonat késése, egy javító-karbantartó szolgáltatás hibás elvégzése, vagy akár egy internetről megrendelt laptop esetében a tizennégy napos visszaküldés elutasítása – ezekben az esetekben szintén a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellet működő békéltető testületek járnak el. Csakúgy, ha a vita valamilyen garanciális igény teljesítésével függ össze.

 

Vannak azonban bizonyos, speciális ügyek, amikor kizárólag a Magyar Nemzeti Bank (MNB) mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) jár és járhat el. Ide tartoznak azok a beadványok, amelyek egy pénzügyi szolgáltató által nyújtott, és az MNB felügyelete alá tartozó szolgáltatással kapcsolatosak. Így a PBT hatáskörébe tartozik az ügy, ha például a fogyasztó szerint a bank több kamatot követel a hitel után, mint amennyi jár, de ide tartozik az az eset is, ha a fogyasztó biztosítással rendelkezett, ám mégis a biztosító egy mondvacsinált okra hivatkozva elutasítja a biztosítási összeg kifizetését, amikor káreset van.

 

Fontos tudni: a PBT eljárása ugyanúgy ingyenes és gyors, és előtte szintén kötelező együttműködés érvényesül, tehát a pénzügyi szolgáltatók ugyanúgy részt vesznek az eljárásban. A PBT feladata az, hogy egyezséget kíséreljen meg létrehozni a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató között, de ha erre nem kerül sor, akkor eldönti, megalapozott-e a fogyasztó kérelme vagy sem.

 

Lényeges tisztázni azonban itt is: a PBT-hez akkor kell fordulni, ha a pénzügyi tárgyú vita a fogyasztó és a pénzügyi szolgáltató közötti szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos, egyedi vitás, pénzügyi fogyasztóvédelmi ügy. Itt, ennél a szervezetnél hoznak tehát olyan döntést például, ha a fogyasztói kérelem megalapozott, hogy a bank fizesse vissza a jogtalanul beszedett kamatot a fogyasztó számára.

 

Azonban azokban a pénzügyi tárgyú egyéb ügyekben, amelyek a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó előírások megsértésével függnek össze, már magához az MNB-hez kell fordulni!

 

Ugyanis, mint ahogy első fokon a járási hivatal az általános feladatokat ellátó fogyasztóvédelmi hatóság, addig az MNB szerepe is hasonló, csak nem a kereskedőket, hanem a pénzügyi szolgáltatókat felügyeli, hogy betartsák a rájuk vonatkozó szabályokat. Így például a bankokat, pénztárakat, biztosítókat, befektetési vállalkozásokat.

 

Ha tehát a fogyasztónak nem magával a szerződéssel van gondja, hanem például azt sérelmezi, hogy a banktól nem kapott írásos érdemi választ harminc napon belül, akkor nem a PBT-hez, hanem a Magyar Nemzeti Bankhoz kell fordulni! Szintén az MNB jár el akkor, ha például egy hitelintézet nem tett eleget a rá vonatkozó kötelezettségeknek, és nem adta meg hitelfelvétel előtt a fogyasztónak az ilyenkor kötelező, írásos tájékoztatást.

 

Emellett az MNB még további lényeges szereppel bír, így például felügyeli a pénzügyi közvetítőrendszer egészét és hatékony működését is, ha kell, akkor pedig közbelép hatékony intézkedésekkel. Vissza is vonhatja a pénzügyi szolgáltató engedélyét, bírságot alkalmazhat, megannyi más szankcióval együtt. Végül az is fontos feladata többek között, hogy javítsa és erősítse a fogyasztóknak a pénzügyi szolgáltatókba, és az utóbbiak nyújtotta szolgáltatásokba vetett bizalmat.

 

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.