szerda, november 13, 2019
Text Size
Hatóság Cikkek KBC Securities: több milliós bírság tiltott piacbefolyásolás miatt

A fogyasztóvédelmi hatóságok léphetnek fel szankciókkal a jogsértő vállalkozásokkal szemben. Az olvasók itt betekintést nyernek többek között a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének tevékenységébe.

Az MNB nemrég közzétett határozatában 8 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a KBC Securities Magyarországi Fióktelepére tiltott piacbefolyásolás miatt. A jegybanki intézkedés oka, hogy a fióktelep döntően valós befektetési szándék nélküli, – az informatikai rendszer hibás automatizmusai által létrehozott – jelentős volumenű tőzsdei megbízásaival potenciálisan hamis, félrevezető piaci jelzéseket adott, továbbá az érintett pénzügyi eszköz árfolyamát mesterséges, rendellenes szinten rögzítette – olvasható az MNB internetes honlapján.

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálta a KBC Securities Magyarországi Fióktelepének (KBC Securities) tevékenységét. A jegybank piacmonitoring tevékenysége keretében észlelte, hogy a fióktelep a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) 2016. június 24-én jelentős volumenben hajtott végre automatikus eladási, majd – ugyanarra az eszközre vonatkozóan, néhány perc eltéréssel – vételi tranzakciókat.

 

A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az MNB megállapította, hogy a KBC Securities olyan tőzsdei ügyleteket kötött, amelyek a tőkepiaci törvény (Tpt.) értelmében tiltott piacbefolyásolásnak minősülnek. A fióktelep ugyanis egy konkrét tőzsdei termékre vonatkozóan, döntően valós befektetői szándék nélkül – helytelenül kialakított automatizmusok által – jelentős nagyságrendű eladási megbízásokat rögzített, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy az érintett termék kínálati viszonyairól félrevezető jelzéseket közvetítsenek a piaci szereplők felé. Nem sokkal később ugyanerre a termékre vonatkozóan – szintén automatikusan – küldött vételi megbízások miatt az adott pénzügyi eszköz árfolyama mesterséges módon, a piac félrevezetésére alkalmas szinten rögzült. A szándékolatlan megbízások hátterében a társaság automatizált rendszereinek lassulása állt, melyet a Brexit (Nagy-Britanniának az Európai Unióból történő kilépéséről döntő népszavazás) miatt a szavazás másnapján világszerte megnövekvő tőzsdei tranzakciók okoztak.

 

A Tpt. szerint piacbefolyásolásnak minősül (többek között) minden olyan megbízásadás, illetve ügyletkötés, mely – szándéktól függetlenül – félrevezető jelzést ad/adhat a pénzügyi eszköz keresleti-kínálati viszonyairól, továbbá amely az eszköz árfolyamát mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti.

 

A piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezések megsértése miatt az MNB 8 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki a KBC Securities-re. A jogkövetkezmény megállapításánál a jegybank elsődlegesen azt értékelte, hogy a piacbefolyásolás különös súlyú a tőkepiac biztonságos és zavartalan működése, valamint annak tisztasága szempontjából. A bírságösszeg meghatározása során súlyosító körülménynek számított, hogy a fióktelep széles körben ismert, professzionális piaci szereplő. Enyhítő körülmény volt ugyanakkor, hogy a KBC Securities az eljárás során együttműködő magatartást tanúsított és kártalanította a piacbefolyásolással érintett befektetőit, valamint intézkedett az informatikai anomália megszüntetéséről.

 

A pénz- és tőkepiacok biztonságos működésének alapfeltétele az átláthatóság, az, hogy a befektetők és valamennyi szereplő számára – döntéseik meghozatalához – azonos módon elérhető, valós és objektív információk álljanak rendelkezésre a pénzügyi eszközök árfolyamáról, illetve azok keresleti és kínálati helyzetéről is.

 

Forrás: http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2017-evi-sajtokozlemenyek/kbc-securities-tobb-millios-birsag-tiltott-piacbefolyasolas-miatt